lu.se

LU-kortet

Lunds universitet

Så fungerar kortläsarna

LU-läsare

LU-läsaren är beröringsfri.

Kortet behöver endast hållas upp framför läsaren.

Läsarens ljussignaler

Lyser grönt - dörren är olåst.

Lyser rött - dörren går ej att passera.

Blinkar växlande rött/grönt - vänta på ny ljussignal.

Blinkar gult - slå pinkod.

LU-läsare med display

LU-läsaren är beröringsfri.

Kortet behöver endast hållas upp framför läsaren.

Följ instruktionerna på displayen.

Salto uppdateringsläsare

Salto ersätter nycklar för anställda.

Kortet behöver uppdateras dagligen genom att det hålls upp mot läsaren.

Läsarens ljussignaler

Blinkar blått - Håll kvar kortet. Detta kan ta upp till femton sekunder första gången med ett nytt kort.

Lyser grönt - Uppdateringen slutförd och kortet kan tas bort.

Lyser rött - Uppdateringen avbruten.

Salto dörrbladsläsare

Håll upp kortet framför låsets svarta läsardel.

Låsets ljussignaler

Lyser grönt - Dörren låses upp. Tryck ner handtaget för att passera.

Lyser rött - Kortet ej uppdaterat eller behörighet saknas.

Blinkar rött tre gånger därefter grönt ljus - Batteriet behöver bytas, men låset fungerar ändå. Kontakta LU-kortet.

Salto cylinder

Indikeringen på cylindern ligger i en lysdiodring mellan metallen och den svarta delen. Håll upp kortet framför cylindern.

Cylinderns ljussignaler

Lyser grönt - Cylindern aktiveras. Vrid på knoppen som en nyckel för att låsa upp/låsa.

Lyser rött - Kortet ej uppdaterat eller behörighet saknas.

Blinkar rött tre gånger därefter grönt ljus — Batteriet behöver bytas, men låset fungerar ändå. Kontakta LU-kortet.

Blinkar orange — Cylindern är ur funktion. Kontakta LU-kortet.