lu.se

LU-kortet

Lunds universitet

Kontakt

Om kortet inte fungerar, kontakta i första hand personal i respektive hus, som kan kontrollera om du har rätt behörigheter och om kort och kortläsare fungera som de ska.

För nödöppning av dörrar utanför normal arbetstid, ring universitetets larmnummer, +46 46 222 07 00. (Gäller ej LU Bostäder.)

För övriga frågor, kontakta LU Servicedesk:

  • Email:
  • Telefon: +46 46 222 90 00
  • Självbetjäning: https://support.lu.se (för anställda och studenter)
Hämta LU-kort på någon av våra kortstationer: