lu.se

LU-kortet

Lunds universitet

Kontakt

Om kortet inte fungerar, kontakta i första hand personal i respektive hus, som kan kontrollera om du har rätt behörigheter och om kort och kortläsare fungera som de ska.

För nödöppning av dörrar utanför normal arbetstid, ring universitetets larmnummer, +46 46 222 07 00. (Gäller ej LU Bostäder.)

För övriga frågor, kontakta .