lu.se

LU-kortet

Lunds universitet

Om LU-kortet

LU-kortets funktioner

  • Passerkort för att komma in i universitetets lokaler
  • Lokalt ID-kort som visar att du har rätt att vistas i lokalerna utanför normal arbetstid
  • Bibliotekskort
  • Utskrifter och kopiering
  • Närvaroregistrering på vissa obligatoriska moment i undervisningen

Vem kan få ett LU-kort?

Studenter ska vara antagna eller registrerade på kurs eller program i studendatabasen Ladok och därmed ha fått sitt studentkonto. Studenter som inte finns i Lunds universitets Ladok, till exempel deltagare i uppdragsutbildning eller exjobbare från annan högskola får kontakta sin institution för att bli upplagda manuellt i katalogsystemet Lucat.

Anställda ska vara inlagda i katalogsystemet Lucat för att kunna få ett LU-kort. Det görs av en katalogadministratör på institutionen eller avdelningen.

Hantverkare, konsulter och övriga kategorier kontaktar normalt en lokal katalogadminstratör i byggnaden där de behöver tillträde för att bli inlagda i Lucat. För de som rör sig över hela universitetet har vi en särskild hantering. Det gäller till exempel fastighetsägarnas underentreprenör och fruktbud. Dessa kategorier kontaktar sin uppdragsgivare för att bli inlagd och kunna få ett LU-kort.

Hur får jag mitt LU-kort?

Tag med legitimation och besök en av våra kortstationer. Du blir fotograferad och kortet produceras medan du väntar. Det tar bara en minut. Här hittar du våra kortstationer och deras öppettider.

Kortet kan bara fås på plats vid en av våra kortstationer i Lund. Är du distansstudent kan du alltså inte få ett LU-kort.

Hur får jag min PIN-kod?

Koden skickas ut via email varje gång du har hämtat ett nytt kort. Det tar normalt högst tio minuter innan du får mailet som skickas till alla dina kända mailadresser enligt Lucat, både privat och eventuell LU-mail. Om du är besökare och inte får mailet kan det bero på att adressen inte är inlagd i Lucat. Be i så fall institutionen att lägga in adressen. Du kan även hitta koden på Min sida. Vissa typer av hantverkare och konsulter får i stället sin kod av en lokal administratör i huset där de ska jobba. Det gäller kort märkta Contractor.

Vilka behörigheter får jag?

Vi har ett system som gör att man kan koppla automatiska behörigheter för studenter till registreringar i Ladok, och för anställda till vilken organisation de tillhör. Varje hus bestämmer vilka de släpper in i sina lokaler och gör normalt själva de automatiska kopplingarna. Det är alltså i första hand lokala administratörer i husen man ska kontakta om man har frågor om kortbehörighet.

Om jag behöver mer behörighet

Ibland kan man behöva mer än den automatiska standarbehörigheten på sitt kort. Det kan till exempel handla om forskare som har samarbeten mellan olika institutioner eller studenter som ska göra examensarbete och behöver lite mer behörighet.

För att få mer behörighet kan man använda behörighetssystemet i universitetets katalogsystem, Lucat. Man kan själv ansöka om behörigheter eller så kan en lokal administratör göra det. Det bästa är att kontakta en lokal adminstratör för att få veta vilka behörigheter som är aktiva och för att de behöver veta varför du behöver mer behörighet.

Det finns även en möjlighet att lägga in behörigheterna direkt i passersystemen. Även detta görs av lokal personal i husen.

Om jag förlorar mitt kort

Om ditt kort blir stulet eller du förlorar det på annat sätt ska du hämta ett nytt kort så fort som möjligt. Då spärras det gamla kortet automatiskt. Har du inte möjlighet att hämta ett nytt kort inom en vecka eller har mycket känsliga behörigheter på kortet kan du kontaka LU-kortet för att få kortet spärrat. Kryptonycklar på kortet gör att ett spärrat kort aldrig kan återaktiveras.

Om kortet inte fungerar

Om kortläsaren inte alls reagerar när man försöker använda kortet är det något fel på kortet eller på kortläsaren. Prova om det blir samma problem i olika kortläsare och be någon annan prova sitt kort. Är det bara ditt kort som krånglar är lösningen att hämta ett nytt kort. Är du osäker, kontakta i första hand lokal personal, i andra hand LU-kortet.

Om läsaren reagerar men du ändå inte kommer in beror det troligtvis på att du inte har behörighet till dörren i fråga. kontakta lokal personal.

Om kortet slutar fungera så att du blir utelåst och ingen annan kan släppa in dig, kontaka universitetets larmtelefon.

När man slutar på universitetet

Anställda lämnar tillbaka kortet på sin avdelning, besökare lämnar kortet till sin värd eller uppdragsgivare. Studenter behöver inte lämna tillbaka sitt kort.

Mer